Dec. 22, 2020

Ako odľahčiť svoj život a aké prekážky si vytvára naša myseľ sama?

Myslenie skrýva množstvo tajomstiev a pohnútok. Rozum však má prirodzene tendenciu robiť chyby. Viete, čo nám jasné myslenie a čistú hlavu komplikuje a ani si to neuvedomujeme? Čítajte ďalej.

Extrémy

Človek má v princípe pocit, že svet je čierno-biely. Máme tendenciu ľudí zaraďovať buď k dobrým alebo zlým. Ak sa nám niečo nepodarí, hneď sami seba priradíme k tým, čo zlyhali. Toto extrémistické vnímanie sveta je len produktom našej mysle. Svet je naozaj veľmi rôznorodý, neexistujú dobrí a zlí ľudia. Všetko je otázkou uhlu pohľadu. Veľmi ztriedkavo sa vo svete nájde niečo, čo je extrém. Každú situáciu je potrebné posúdiť z viacerých uhlov pohľadu.

Generalizovanie

V každodennom živote sa stretávame s rôznymi situáciami, ktoré nás rôzne ovplyvňujú a vyvolávajú v nás nejakú emóciu. Na základe určitej skúsenosti si potom vytvoríme dojem, že je to bežné a že podobná situácia dopadne vždy rovnako. Tak isto sa náš rozum správa, aj keď nám niekto nejakú emóciu sprostredkuje. Zaujímavé je, že ak nám niekto niečo opíše veľmi pestro, tendencia toho, že tomu uveríme, ešte vzrastá.

Filtrovanie

Pre myseľ je prirodzené, že fakty, ktoré nám do vnímania nezapadajú, ignorujeme a uprednostňujeme tie, čo nám vyhovujú. Skúsme sa niekedy pozrieť práve na fakty, ktoré sme dovtedy ignorovali. Ak máme zlú náladu, tak si prirodzene všímame viac negatívne veci.

Predikcie

Pri rozhovoroch si často vytvárame scenáre, ktoré nie sú ničím podložené. Jediným podkladom je naša myseľ a naše vnútorné presvedčenie. Je pre nás bohužiaľ prirodzené, že predpovedávame v prvom rade negatívne veci, ktoré ešte často znásobíme a preženieme. Je nevyhnutné si uvedomiť, že tieto predpovede nie sú založené na pravde a odzrkadľujú iba naše presvedčenie.

Katastrofizácia

S negatívnymi predikciami súvisí aj tzv. katastrofizácia. Niekedy máme pocit, že problém, ktorý máme my sa nikomu inému nikdy nestal a že sme na tom najhoršie práve my. Skúsme sa pozrieť na problém bez emócií a uvedomiť si, že ľudí s podobnými a aj horšími problémami, ako je ten náš, je množstvo. Len o nich nevieme.

Argumentácia emóciami

Často veríme, že niečo je pravdivé a reálne len preto, že to tak cítime. Argumentovať svojimi pocitmy nie je celkom správne. Účinnejšie je zapojiť logiku a svoje argumenty podkladať reálnymi faktami.

Škatulkovanie

Škatulkujeme všetko a všetkých. Na základe jednej udalosti situáciu alebo jej aktéra nejakým spôsobom zaškatulkujeme a priradíme mu nejakú "nálepku". Treba mať na zreteli, že prehnaným škatulkovaním znižujeme sebavedomie dotknutého. Ak začneme škatuľkovať dieťa, je pravdepodobné, že z neho vychováme presne to, ako sme ho zaškatuľkovali aj napriek tomu, že sa naša nálepka vôbec nezhoduje s realitou.

Prehnaná sebakontrola

Snažíme sa urobiť dobrý dojem, máme strach, že niečo urobíme zle, chováme sa milo, aj keď to tak necítime... s týmito situáciami sa stretávame bežne. Prehnaná sebakontrola alebo snaha byť ten dobrý vyčerpáva a udržuje nás v neustálom strese. To ovplyvňuje aj náš psychický a aj fyzický stav. Ak nestíhame všetko kontrolovať, sami seba vystavujeme zbytočnému stresu. Nikto nemôže mať pod dohľadom všetko, čo sa deje v jeho živote aj keď sa bude akokoľvek snažiť.

Zamyslenie sa a uvedomenie si týchto "chýb" môže prospieť našej kvalite života a osobnému rastu. Môže nám pomôcť zbaviť sa stresu a otvorí nám nové nepoznané zákutia nášho vnímania.