Nov. 24, 2020

Tri druhy šťastia

Cieľom existencie človeka a ľudského života je byť šťastný. Každého z nás robí šťastným niečo iné a každý z nás vie, že nájsť to svoje šťastie nie je vždy úplne jednoduché. Niekedy sa nám ale stane, že za svoje šťastie považujeme niečo, o čom neskôr zistíme, že tým šťastím vôbec nebolo. Ako teda rozpoznať šťastie? Alebo čo to šťstie vôbec je? Kedy sme šťastní?

Vedci rozlišujú 3 druhy šťastie resp. 3 stavy, kedy sa cítime šťastní a ktoré sú potrebné pre náš spokojný život.

Krátkodobé zážitky

Prvým druhom šťastia, ktoré pozná každý z nás, je tzv. šťastie z krátkodobých zážitkov. Určite poznáte situácie kedy sa cítite spokojní a šťastní napr. oslavy s rodinou, malý darček, pekný zážitok na dovolenke.Keď si na tieto situácie spomenieme, vždy sa nám vyčarí na tvári úsmev a to povestné "ako bolo dobre". Je prirodzené, že ľudia opätovne vyhľadávajú takéto zážitky,a by im navodili pocit šťastia. Bohužiaľ väčšina ľudí vníma šťastie len ako tieto drobné zážitky a zvyšok života je utrpením, ktoré treba "nejako" prežiť.

Krátkodobé zážitky nám nezabezpečia šťastný život a je omyl ak si myslíme, že áno. Asi pred pravdou chceme zatvoriť oči. Tieto zážitky sú veľmi dôležité a určite je potrebné nimi obohacovať svoj život, preto nie je zlé, keď ich vyhľadávame. Sú však len dočasné a len dočasne zabezpečujú pocit šťastia.

Flow

Pre dlhodobejšie šťastie a šťastný život je dôležitý stav FLOW. Tento termín je v súčasnosti veľmi často spomínaný. O čo vlastne ide? Stav flow je stav mysle, kedy sa úplne ponoríme sami do seba a do činnosti, ktorú vykonávame a zabúdame na okolitý svet. Predstavme si napríklad dieťa, ktoré je natoľko ponorené do hry so svojou novou hračkou, že nevníma svoj hlad a volanie svojej matky, aby išlo jesť.

Tento stav vieme dosiahnuť iba pri činnostiach, ktoré nás naozaj úprimne zaujímajú a bavia. Je preto dôležité si uvedomiť, čo nás napĺňa a baví naozaj. Väčšinou robíme veci, ktoré musíme, ale v podstate nás vôbec nebavia. Alebo mnohí z nás robia nejaké činnosti, na ktoré si zvykli a už sa im nechce zamýšľať nad skutočnou podstatou toho, čo im šťastie prináša. Tento stav je veľmi dôležitý pri výbere budúceho povolania. Ak je dieťa schopné tento stav rozpoznať, je pravdepodobné, že ho jeho budúce povolanie bude baviť a napĺňať.

Zmysel života

Šťastný život nám zabezpečí predovšetkým uvedomenie si zmysla svojho života a jeho realizácia. Keď zistíme, prečo sme tu, sme už na polovicu šťastní. Zistiť zmysel svojho života vôbec nie je jednoduché a väčšina ľudí ho nezistí nikdy. Samozrejme vynímajúc tých, ktorí sa nad ním ani nezamýšľajú a nie je pre nich dôležitý.

Ak ste ho už našli, je prirodzené a očakáva sa, že všetko vo svojom živote podriadite práve jeho zmyslu. Začnete si pomaly stanovovať ciele, ktoré ho budú napĺňať. Každý malý dosiahnutý cieľ je malým základným kameňom vášho trvalého šťastného života. Ak sa vám v živote udejú smutné a nepríjemne veci, zmysel života bude vždy garantom šťastia.

V ideálne šťastnom živote by sme mali mať jasnú predtsavu o zmysle svojho života, mali by sme poznať aktivity a záujmy, ktoré nám navodia stav flow a mali by sme vedieť, čo nám zabezpečí iba krátkodobé šťastie. Ak dokážete a poznáte všetky tieto druhy šťastia, pravdepodobne svoj život držíte pevne v rukách a ste šťastní. Ak ich nepoznáte, nemusíte sa báť. Je dôležité hľadať a zamýšľať sa nad svojim životom. Kto hľadá, nájde. Radšej neskôr ako nikdy.